Një mënyrë e re për të tërhequr dhe ndërvepruar me klientët tuaj, nëpërmjet një përmbajtjeje me cilësi të lartë.

Shënoni praninë tuaj në marketingun online përgjithmonë!

Pas vizitës në Google apo Maps, pamja e përditesuar e dyqanit tuaj do ti mundësojë klientëve t'ju gjejnë lehtësisht.

Shfaq menjeherë çka është e vështirë për tu shpjeguar me fjale.

Prezantimi më spektakolar i një panorame është sigurisht një Virtual Tour 360°. Virtual Tour është një imitim i një vendndodhjeje ekzistuese, zakonisht i përbërë nga një sekuencë fotosh ose video.
Ne përdorim avancimet më të fundit të teknologjisë persa i përket Tour-it, që na lejojnë të prodhojmë një produkt i cili do t’ju lërë me gojë hapur. Me anë të Street View Tour të shtuar në Google Maps, do të keni shumë përfitime, si rritja e vizibilitetit tuaj gjatë kërkimit online si edhe konvertimi i vizitave online në shitje.

Kava Bistro Bar