krijon logo-2

Kompani e certifikuar, teknologji e avancuar dhe staf i kualifikuar

Partnerët lider global

NJIHUNI ME KOMPANINË TONË

KRIJON sh.p.k. është një shoqëri e krijuar në vitin 2000, me qendër në Tiranë. Ajo ushtron aktivitetin e saj në fushën e pajisjeve, aparateve, reagenteve dhe materialeve të konsumit për laboratorë të llojeve të ndryshëm. Nga këndvështrimi kohor, aktiviteti në këtë fushë ka filluar më herët. Partnerët e shoqërisë kane punuar në fushën e pajisjeve laboratorike nëpërmjet kontakteve individuale dhe përfaqësimit të firmës Fisher Scientific që nga viti 1993.

Aktiviteti kryesor në periudhën 1995- 2000 ka qenë kryesisht në fushën e laboratorëve mjekësorë, të ushqimit, veterinarisë, mjedisit, etj. (ne emrin e kompanisë Albosi shpk, më pas Al-Biomed). Ndër ko ntratat më të mëdha për këtë periudhë mund të përmendim furnizimin me pajisje laboratorike të Institutit të Kërkimeve të Ushqimit, Institutit të Veterinarisë dhe Laboratorët e rinj të bujqësisë dhe ushqimit në Durrës dhe Vlorë. Zhvillimi i tregut shqiptar, rritja e kërkesave për pajisje dhe materiale laboratori në sektoret ekzistues dhe te rinj, nxitën krijimin e shoqerise KRIJON sh.p.k.

PËRSE TË NA ZGJIDHNI?

KOMPANI E CERTIFIKUAR

Krijon është një kompani e çertifukuar dhe me mbi 20 vjet eksperiencë. Çertifikimet e bëjnë Krijon kompaninë më të rëndësishme në tregun Shqiptarë.

TEKNOLOGJI E AVANCUAR

Krijon është një kompani e çertifukuar dhe me mbi 20 vjet eksperiencë. Çertifikimet e bëjnë Krijon kompaninë më të rëndësishme në tregun Shqiptarë.

krijon logo-2

Rruga e Elbasanit Nr. 57
Çollak, 1044 Tiranë
+355 42 340 817
info@krijon.al

NUIS K12023001A
Të gjitha të drejtat e rezervuara
Krijon Shpk 2020